INFORMATIONSMATERIAL FÖR FÖRENINGAR

Förening eller grupp som sysslar med gymnastik kan ansöka om medlemskap i Finlands Svenska Gymnastikförbund. Kravet är att föreningen/gruppen har stadgar skrivna på svenska. Ansökan görs skriftligen till Finlands Svenska Gymnastikförbunds styrelse.
 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS MEDLEMSFÖRENINGAR

MATERIALBESTÄLLNING

RESANDE OCH LOGI

STIPENDIER OCH UNDERSTÖD

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)