SEKTIONEN FÖR TEAMGYM

TEAMGYM-LÄGER 5-6.11 2016 i Helsingfors 
 
 
FSG ordnar sitt första träningsläger i TeamGym för flickor och pojkar. Lägret är för de gymnaster som redan tävlar eller som är intresserade av att börja tävla. Nivån är från startklass och uppåt. 
 
Syftet med lägret inte bara att träna och ha roligt tillsammans, utan även är att skapa ett större intresse för TeamGym inom FSG, samt gå igenom tävlingsregler och ge tips till de olika programmen. Det är önskvärt att varje förening har åtminstone en tränare med sig.  
 
Tidtabell Lägret börjar på lördagen ca kl. 13.00 och slutar på söndagen ca kl 16.00. Exakt tidtabell ges då vi fått deltagarantalet. Träningarna sker i Gloriahallen. 
 
Lägrets pris: Gymnaster: 60 euro     I priset ingår träning och mellanmål båda dagar. Alla deltagare är olycksfallförsäkrade.  
 
Boende, resor och mat: Ingår inte. Boende och resor bekostas och bokas av föreningarna (gymnasterna).    
 
Anmälan Anmälningar och förfrågningar görs föreningsvis och tas emot per e-post av Ylva Watkins: info@gymnastik.ax. Använd anmälningsblanketten som ni hittar på:  http://www.fsg.fi/sv/startsidan/dokumentbank/ (TG-läger) 
 
Anmäl er senast 12.10! Varje förening får delta med max 15 gymnaster. I mån av plats kan flera få plats från en förening. Anmälan är bindande. Vid annullering senare än 12.10 uppbärs 1⁄2 kursavgift (gäller ej vid sjukdom).  Alla anmälda får mera information om lägret samt räkning på lägret senast en vecka före lägrets början. 
 
Välkommen! 
 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)