FAKTA GÄLLANDE FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND

ALLMÄNT OM FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND

FSG:s målsättning är att sprida upplysning om och väcka intresse för gymnastik / fysisk fostran. Detta förverkligas genom att utöva gymnastik i alla dess former, och genom att utbilda gymnastikledare och -tränare, domare, arrangera idé- och inspirationsdagar för ledare av vuxen-, barn- och ungdomsgymnastik.

Årligen arrangeras utbildningskurser för ledare inom vuxengymnastik,motions- & trendgymnastik, för ledare inom barn- och ungdomsgymnastik, föräldra- och barngymnastik, redskapsgymnastik och truppgymnastik.

Förbundsmästerskap arrangeras inom :
- Redskap, FSGM/mångkamp och specialmästerskap.
- Truppmästerskap; fristående estetisk truppgymnastik och jumpajippo

För förbundets trupp- & redskapsgymnaster arrangeras träningsläger.

1896 stiftelseår.

13 782 medlemmar ( föreningarnas årsrapporter 2017 ).

43 medlemsföreningar,

Liv & Spänst, förbundets officiella tidskrift, utkommer med fyra nummer per år.

Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik / Solvalla-Hemmet och Sportstugan weekend- och semesterstugor i Esbo, Noux kan hyras av FSG-medlemmar.

Finlandssvenska gymnastikfester har i regel arrangerats vart fjärde år, senast i Kristinestad 17-19.6. 2016. Nästa gång ordnas FSG festivalen i Närpes i juni 2020.

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)