FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDS STRATEGI

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND STRATEGI 2025

Mission

Finlands Svenska Gymnastikförbund verkar som takorganisation för kvalitativ och mångsidig gymnastik på svenska i Finland.

Vision

Finlands Svenska Gymnastikförbund är ett aktivt och synligt förbund som möjliggör inspirerande gymnastik och gemensamma upplevelser.

Värderingar

* Vi värdesätter traditioner och nytänkande
* Vi strävar efter hög kvalitet och sakkunnighet
* Vårt arbetssätt är öppet och flexibelt
* Vi skapar en grund för en hälsosam livsstil
* Vi arbetar för en fördomsfri och jämställd verksamhet
* Vår styrka är rörelseglädje, samhörighet och gemensamma upplevelser

Målsättningar

FSG har klara riktlinjer för verksamheten
FSG har en modern image och är synligt i samhället
FSG syns i föreningarnas verksamhet och varje gymnast känner sig som en del av FSG
FSG erbjuder attraktiv och kvalitativ utbildning
FSG ordnar regelbundet mångsidiga evenemang 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)