LIV & SPÄNST

Vill du prenumerera på Liv & Spänst för 25 euro/år (4 nummer) fyll i blanketten nedan och skicka in!

Liv & Spänst prenumeration

Spamfilter
Skriv siffran 9 med bokstäver:

Liv & Spänst registerbeskrivning

Registeransvarig: Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.

Personuppgifter som ingår i registret:
* prenumerantens namn
* prenumerantens postadress

Registrets ändamål: för postning av tidskriften Liv & Spänst

Uppgifter lämnas regelmässigt ut till tryckeriet Ab Forsberg Rahkola Oy

Principer för skydd av uppgifterna: EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 samt personuppgiftslagen 1999/523.

 

Genom att prenumerera på tidskriften Liv & Spänst godkänner du denna dataskyddsbeskrivning och ger ditt samtycke till insamling, registrering och användning av dina kontaktuppgifter.

Vid hanteringen av registret beaktas aktsamhetsplikt och övriga principer som stipuleras vid behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1999/523 samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

              

Material till Liv & Spänst kan sändas till: FSG, Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors eller per e-post: baba(at)idrott.fi

Deadline för nummer 4/2018 är 29.11.2018. Tidningen utkommer 12.12.2018.

 

Redaktionkommittémedlemmar Birgitta (Trolle) Rautalin (korresponderande, skrivande medlem), Elisabeth (Lisi) Svaetichin, Anna Jungner-Nordgren och Barbara (Baba) Åkerberg. På bilden saknas Isabella Mattsson och Ida-Marie Jungell. Wilhelm Lassenius fungerar som korresponderande, fotograferande medlem.

 

Nummer 3/18 utkom 26.9.2018 

Känner du till Stiftelsen för finlandssvensk gymnastik? Stiftelsen vill ta ett steg närmare rampljuset. Läs vad stiftelsens ordförande Viveka Ahlskog skriver i ledaren i Liv & Spänst 3/2018.

Förberedelserna för FSG festivalen i Närpes 2020 är redan i full gång. Liv & Spänsts ansvariga redaktör Anna Jungner-Nordgren har intervjuat den lokala kommitténs ordförande Veronica Lindqvist. Läs mer i Liv & Spänst 3/2018.

Isabella Mattsson testade på att sova ute då FSI och Suomen Latu uppmanade finländarna att sova ute en natt den åttonde september. Läs om Isabellas upplevelser i Liv & Spänst 3/2018.

Kerstin Ehnholm deltog i IWG:s konferens i Botswana i maj. Läs om Kerstins upplevelser i Liv & Spänst 3/2018.

Jakobstads Gymnastikförening deltog i Festival del Sole i Riccione i Italien sommaren 2018 med en grupp på 17 gymnaster. Pia Boström skriver om upplevelserna i Riccione i Liv & Spänst 3/2018.

FSG ordnade dansläger på Norrvalla i Vörå i början av september. Nina Lindahl skriver om lägret och har fotograferat.

FSG-dagen och FSG:s höstmöte ordnas i Vasa den 6 oktober 2018. I Liv & Spänst hittar du progrogrammet för dagen.

Vem arbetar på FSG:s kansli? Du får en presentation av personalen i Liv & Spänst 3/2018.

Den 16:e världsgymnaestradan ordnas i Dornbirn i Österrike 7-13.7.2019. Koreograferna för FSG:s program presenteras i Liv & Spänst 3/2018.

Och så tävlingsresultat, Voimisteluspalten, annonser om kurser, tävlingar och läger, och så lite skvaller förstås...

Läs mer i Liv och Spänst nummer 3/2018. Blev du intresserad? Fyll i så fall i blanketten till vänster och prenumerera.

 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)