TÄVLINGSREGLEMENTEN

 

 

TÄVLINGSREGLEMENTEN REDSKAPSGYMNASTIK

 

Tävlingsreglementen flickor

Allmän del (uppdaterad maj 2018)

Tävlingsreglementen flickor klass B-G 2017

Klass B avdragstabeller för domare

Klass C avdragstabeller för domare

Klass D avdragstabeller för domare

 

ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN FINSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

Landslagslinjens regler för de valfria serierna, svensk översättning

Minori- och bemari testerna år 2018

Fysiska tester år 2018

Timanttitestet

 

Tävlingsreglementen pojkar/herrar 2017

Tävlingssystemet

E-domarbedömning

Stara (uppdaterad 5.4.2017)

Pojkar klass 1 (uppdaterad 5.4.2017)

Pojkar klass 2 (uppdaterad 5.4.2017)

Pojkar klass 3 (uppdaterad 5.4.2017)

Serierna finns på finska på denna sida


TÄVLINGSREGLEMENTEN ESTETISK TRUPPGYMNASTIK SAMT BLANKETTER

FSG:s truppgymnastikreglemente 11.8.2007 (version 2)

Utvärderingsgrunder för jumpajippo och Svoli:s jumpastationer

Jumpajippo utvärdering av grundgymnastik

Jumpajippo utvärdering av komposition

Uppdaterade tävlingsregler 2013:

TÄVLINGSREGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAM I TRUPPGYMNASTIK serien för 10-12-åringar

TÄVLINGSREGLER FÖR FLICKORNAS FRI- OCH REDSKAPSPROGRAM I TRUPPGYMNASTIK serier för 12-14-åringar, 14-16-åringar, 16-20-åringar och damer över 20 år ( på finska)

TÄVLINGSREGLERNA ÄNDRAS

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2013. Översikt över ändringarna via länken:

http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/joukkuevoimistelu/?x87574=4826979

En svensk översättning här:

serierna 10-12 år och FM-serien 12-14 år

klasserna: 12-14 år, 14-16 år, 16-20 år och kvinnor ö. 18 år

DOMARSTRAFFAVGIFTERNA HÖJS
Sektionen för truppgymnastik har gjort beslut om att höja straffavgifterna för uteblivna domare till FSGM så att de motsvarar Svolis avgifter, dvs. 70€/utebliven domare och ingen maxavgift. Hittills har straffavgiften varit 50€/utebliven domare med max 150€ avgift. Straffavgifterna höjs från och med FSGM 2011.

Från och med 1.1.2012 finns det inga separata mästerskaps- och tävlingsserier, utan alla trupper i åldersgruppen 10-12 år tävlar i samma serie.

anvisningar för ledare för 10-12 års trupp


 

FINLANDS SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUND FSG r.f.

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: +358-40-545 2260
e-post: fsg(AT)idrott.fi
FO-nummer: 0235627-0

verksamhetsledare:
Baba Åkerberg
baba(AT)idrott.fi
+358-40-545 2260

kurskoordinator:
Elin Blomqvist
elin(AT)idrott.fi
+358-50-381 3346
(säkrast ti-to kl 9-11)

redskapskoordinator:
Karolina Stenfors-Roiha
karolina(AT)idrott.fi
+358-40-826 9827

 

truppkoordinator:
Lina Nyman
lina(AT)idrott.fi
+358-50-3053015
(säkrast efter kl 15)